Design osvětlení může být zásadním podporou image značky. Při použití pro předváděcí místnosti se osvětlení stává marketingovým nástrojem, prostředkem k podpoře značky a firemního image, který pomáhá navázat vztahy se zákazníky.

Nejmodernější design předváděcí místnosti a charakteristiky výrobku vyniknou perfektně pouze tehdy, pokud jsou osvětleny výrazně, funkčně a přitažlivě. Zajišťuje to nejen viditelnost výrobků a zpráv, které chcete zákazníkům sdělit, ale také to demonstruje inovační sílu společnosti, politiku v oblasti životního prostředí a důvtip designu.

Svítidla Delta Light jsou použita některými vedoucími světovými značkami k dodání energie jejich sdělení o designu výrobku a zprávám o značce, s cílem vytvořit novou úroveň věrnosti zákazníka. Společnost Delta Light staví výrobky a zprávy na centrální místo a vytváří zářivou a stylovou atmosféru.

Napříč různými trhy vybudovala společnost Delta Light specifickou odbornost při návrhu předváděcích místností pro automobily společností McLaren, Mercedes, Audi, Volkswagen a dalších.

zpět nahoru

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)