Společnost Delta Light® si uvědomuje, že její podnikatelské činnosti jsou spojeny s odpovědností za ekologické povědomí, zdraví a udržitelnost, a považuje tyto otázky za prioritní. Společnost Delta Light® pracuje podle zásady, že společnost - jako výrobce osvětlení - má povinnost ukázat svou nejlepší snahu v ochraně životního prostředí v rámci své podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím řízení ochrany životního prostředí a spoluprací v harmonii s dodavateli, klienty, partnery a zaměstnanci.

Během několika posledních let pracuje společnost Delta Light® na minimalizaci dopadů svých produktů a výrobních procesů na životní prostředí, s cílem dále zvýšit energetickou účinnost činností společnosti a jejích klientů. Společnost Delta Light® se zavazuje, že zajistí, aby řada opatření na ochranu životního prostředí byla realizována v celé oblasti podnikání, což bude jistě dlouhodobou investicí a neustále probíhajícím procesem. Společnost Delta Light® také aktivně podporuje veškeré úsilí, jehož cílem je vytvořit povědomí o dnešních ekologických problémech.

Klíčová fakta týkající se ústředí v Belgii
• 2534 solárních panelů instalovaných na střeše objektu
• Produkují 650kWp k pokrytí vlastní spotřeby energie
• Použití výhradně recyklovatelných komponent
• Plná shoda se směrnicemi EU pro Rohs a WEEE
• Ve výrobním procesu nebudou využívány žádné nebezpečné látky
• Integrace zaměstnanců se sníženou pracovní schopností pomocí partnerských chráněných dílen
• Zavedení programu ochrany zdraví a bezpečnosti práce se snahou zajistit prostředí bez výskytu úrazů a nemocí

zpět nahoru