Společnost Delta Light® si uvědomuje, že její podnikatelské činnosti jsou spojeny s odpovědností za ekologické povědomí, zdraví a udržitelnost, a považuje tyto otázky za prioritní. Společnost Delta Light® pracuje podle zásady, že společnost - jako výrobce osvětlení - má povinnost ukázat svou nejlepší snahu v ochraně životního prostředí v rámci své podnikatelské činnosti, a to prostřednictvím řízení ochrany životního prostředí a spoluprací v harmonii s dodavateli, klienty, partnery a zaměstnanci.

Během několika posledních let pracuje společnost Delta Light® na minimalizaci dopadů svých produktů a výrobních procesů na životní prostředí, s cílem dále zvýšit energetickou účinnost činností společnosti a jejích klientů. Společnost Delta Light® se zavazuje, že zajistí, aby řada opatření na ochranu životního prostředí byla realizována v celé oblasti podnikání, což bude jistě dlouhodobou investicí a neustále probíhajícím procesem. Společnost Delta Light® také aktivně podporuje veškeré úsilí, jehož cílem je vytvořit povědomí o dnešních ekologických problémech.

Klíčová fakta týkající se ústředí v Belgii
• 2534 solárních panelů instalovaných na střeše objektu
• Produkují 650kWp k pokrytí vlastní spotřeby energie
• Použití výhradně recyklovatelných komponent
• Plná shoda se směrnicemi EU pro Rohs a WEEE
• Ve výrobním procesu nebudou využívány žádné nebezpečné látky
• Integrace zaměstnanců se sníženou pracovní schopností pomocí partnerských chráněných dílen
• Zavedení programu ochrany zdraví a bezpečnosti práce se snahou zajistit prostředí bez výskytu úrazů a nemocí

zpět nahoru

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)

Go to
deltalight.ca

VIEW FULL PRODUCTS AVAILABLE TO THE CANADIAN MARKET