Společnost Delta Light se zaměřuje na vytváření dlouhotrvajících vztahů s dodavateli, založených na vzájemné důvěře, věrnosti a čestnosti.

V celém výrobním procesu vyniká společnost Delta Light zaváděním nejpřísnějších kvalitativních parametrů, aby zajistila vysokou kvalitativní úroveň výrobků i služeb, které předčí i požadavky klientů. Tento trvalý úkol zajištění nejvyšší kvality v daném oboru, krátkých dodacích termínů a maximální flexibility je umožněn prostřednictvím pečlivého a náročného prověřování našich dodavatelů.

Klikněte zde pro přihlášení do prodejního portálu (pouze pro schválené dodavatele)
Pokud se chcete stát dodavatelem společnosti Delta Light, zašlete prosím svůj požadavek na purchase@deltalight.com

zpět nahoru