Gegevens

België


AID Architecten


Publiek gebouw


Laat je inspireren

Binnen, Gang, Publiek gebouw, Badkamer, Keuken, Eetzaal, Buiten, Wand accent


BEWAREN

Projectinformatie

Er wordt in dit project radicaal gebroken met de klassieke opbouw van een woonzorgproject om plaats te maken voor een bundeling van intrigerende tegenstrijdigheden. Zo vormt de rode draad doorheen het concept het streven naar een plek waar oud en jong zich thuis voelt, waar rust en activiteit een harmonieus geheel vormen en waar welzijn, zorg, wooncomfort en natuur samengaan in een hedendaagse warme architectuur.

Door de gunstige oriëntatie van het terrein ontstaat een langwerpig volume evenwijdig met de straat. Het gebouw maakt een slingerbeweging en sluit hierdoor mooi aan bij de omgevende bebouwing.
De indeling van het project wordt eveneens bepaald door deze golvende vormgeving. De circulatie varieert in breedte en draait zicht voortdurend naar een nieuw gezichtsveld, zodat de dikwijls steriele, monotone sfeer plaatsmaakt voor boeiende perspectieven en inspirerende ruimtes.

De innovatieve bouwwijze en de materialen zijn zorgvuldig gekozen met het oog op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. De inspringende verdiepingen bieden ruimte voor groendaken waardoor de verbondenheid ‘met de aarde&natuur’ benadrukt wordt.

Projecten in de kijker

Terug naar boven

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)