Milieu en veiligheid

Delta Light® weet dat zijn activiteiten verantwoordelijkheden meebrengen op het gebied van milieu, gezondheid en duurzaamheid en beschouwt dit als een prioriteit. Als producent van verlichtingstoestellen beschouwt Delta Light® het als zijn plicht om binnen zijn operationele context het milieu te ontzien. Het bedrijf heeft hiervoor een eigen milieumanagementsysteem opgezet en werkt hiervoor nauw samen met leveranciers, klanten, partners en medewerkers.

Delta Light® heeft de afgelopen jaren heel wat inspanningen geleverd om de impact op het milieu van zijn producten en van zijn productieprocessen tot een minimum te beperken. Het bedrijf streeft ernaar om het bedrijf en de klantenoperaties nog energiezuiniger te maken. Delta Light® voert in alle bedrijfsdomeinen voortdurend milieumaatregelen door en beschouwt dit als een investering op lange termijn. Delta Light® steunt ook actief initiatieven die aandacht vragen voor de huidige milieuproblematiek.

Enkele opvallende feiten over het hoofdkantoor
• Op het dak hebben we meer dan 2534 zonnepanelen geïnstalleerd.
• Die leveren 650 kWp en compenseren ons eigen verbruik.
• We gebruiken uitsluitend recyclebare componenten.
• Al onze producten voldoen aan de EU-richtlijnen met betrekking tot beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS) en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
• We gebruiken geen gevaarlijke stoffen in ons productieproces.
• In samenwerking met sociale werkplaatsen kunnen werknemers met een handicap bij ons aan de slag.
• Met ons veiligheids- en gezondheidsbeleid streven we naar een 100% veilige en gezonde werkomgeving.

Terug naar boven