SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

21032 0030

Oznacz to

Charakterystyka

Typ Zasilacze, układy zapłonowe i transformatory
Umiejscowienie WEWNĘTRZNE
Głębokość wpuszczenia b.d.
Grubość płaszczyzny montażowej b.d.
Informacje MODULATED 48V-DC + DIM (MAX.200W)
WIRELESS DIMMING
Klasa Klasa III
Waga netto 0.1 Kg
IP IP20
Minimalna odległość b.d.
Uwagi Click here for more information concerning Wireless Control by CTRL DELTA
  • European Certificate
  • III
Wykorzystywane przez te produkty
M26L/M35R - HALOSCAN MP 92714 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP 92721 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP 92735 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP 93014 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP 93021 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP 93035 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP SOFT 93014 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP SOFT 93021 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN MP SOFT 93035 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 92714 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 92721 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 92735 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 93014 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 93021 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP 93035 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP SOFT 93021 MDL
M26L/M35R - HALOSCAN HP SOFT 93035 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 92714 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 92721 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 92735 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 93014 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 93021 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP 93035 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP SOFT 93014 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP SOFT 93021 MDL
M20/M26H - HALOSCAN MP SOFT 93035 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 92714 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 92721 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 92735 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 93014 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 93021 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP 93035 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93014 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93021 MDL
M20/M26H - HALOSCAN HP SOFT 93035 MDL
M26L/M35R - SPY 271 92730 MDL
M26L/M35R - SPY 271 93030 MDL
M26L/M35R - SPY 272 92730 MDL
M26L/M35R - SPY 272 93030 MDL
M26L/M35R - SPY FOCUS LP 927 MDL
M26L/M35R - SPY FOCUS LP 930 MDL
M26L/M35R - SPY FOCUS MP 927 MDL
M26L/M35R - SPY FOCUS MP 930 MDL
M26L - TWEETER 92733 MDL
M26L - TWEETER 92750 MDL
M26L - TWEETER 93033 MDL
M26L - TWEETER 93050 MDL
M26L - TWEETER BL 927 MDL
M26L - TWEETER BL 930 MDL
M26L/M35R - PUNK 39 92724 MDL
M26L/M35R - PUNK 39 93024 MDL
M26L/M35R - VIZIR 92708 MDL
M26L/M35R - VIZIR 93008 MDL
M26L/M35R - VIZIR L 92733 MDL
M26L/M35R - VIZIR L 93033 MDL
M26L/M35R - HEDRA 92708 MDL
M26L/M35R - HEDRA 93008 MDL
M26L/M35R - HEDRA L 92733 MDL
M26L/M35R - HEDRA L 93033 MDL
M26L/M35R - SPY 391 92720 MDL
M26L/M35R - SPY 391 92740 MDL
M26L/M35R - SPY 391 93020 MDL
M26L/M35R - SPY 391 93040 MDL
M26L/M35R - SPY 392 92720 MDL
M26L/M35R - SPY 392 92740 MDL
M26L/M35R - SPY 392 93020 MDL
M26L/M35R - SPY 392 93040 MDL
M44 - 1 LED 82720 MDL
M44 - 1 LED 83020 MDL
M44 - 2 LED 82720 MDL
M44 - 2 LED 83020 MDL
M44 - DOT.COM L2 92716 MDL
M44 - DOT.COM L2 92732 MDL
M44 - DOT.COM L2 93016 MDL
M44 - DOT.COM L2 93032 MDL
M44 - DOT.COM L4 92716 MDL
M44 - DOT.COM L4 92732 MDL
M44 - DOT.COM L4 93016 MDL
M44 - DOT.COM L4 93032 MDL
M26L/M35R - SPY 52 92720 MDL
M26L/M35R - SPY 52 92745 MDL
M26L/M35R - SPY 52 93020 MDL
M26L/M35R - SPY 52 93045 MDL
M26L/M35R - SPY 52 SOFT 93020 MDL
M26L/M35R - SPY 52 SOFT 93045 MDL
M26L/M35R - SPY 66 92718 MDL
M26L/M35R - SPY 66 92730 MDL
M26L/M35R - SPY 66 92745 MDL
M26L/M35R - SPY 66 93018 MDL
M26L/M35R - SPY 66 93030 MDL
M26L/M35R - SPY 66 93045 MDL
M26L/M35R - SPY 271 L 92730 MDL
M26L/M35R - SPY 271 L 93030 MDL
M26L/M35R - SPY 272 L 92730 MDL
M26L/M35R - SPY 272 L 93030 MDL
M26L/M35R - SPY 391 L 92720 MDL
M26L/M35R - SPY 391 L 92740 MDL
M26L/M35R - SPY 391 L 93020 MDL
M26L/M35R - SPY 391 L 93040 MDL
SPM20 - PROFILE
M - LED LINE HE SOFT 1 x 9,1W 930 MDL
M - LED LINE HE SOFT 1 x 11,6W 930 MDL
M - LED LINE HE SOFT 1 x 14,9W 930 MDL
M - LED LINE HE SOFT 1 x 17,3W 930 MDL
M20/M26H - SPY 271 92730 MDL
M20/M26H - SPY 271 93030 MDL
M20/M26H - SPY 272 92730 MDL
M20/M26H - SPY 272 93030 MDL
M20/M26H - SPY 391 92720 MDL
M20/M26H - SPY 391 92740 MDL
M20/M26H - SPY 391 93020 MDL
M20/M26H - SPY 391 93040 MDL
M20/M26H - SPY 392 92720 MDL
M20/M26H - SPY 392 92740 MDL
M20/M26H - SPY 392 93020 MDL
M20/M26H - SPY 392 93040 MDL
M20/M26H - SPY 52 92720 MDL
M20/M26H - SPY 52 92745 MDL
M20/M26H - SPY 52 93020 MDL
M20/M26H - SPY 52 93045 MDL
M20/M26H - SPY 52 SOFT 93020 MDL
M20/M26H - SPY 52 SOFT 93045 MDL
M20/M26H - SPY 66 92718 MDL
M20/M26H - SPY 66 92730 MDL
M20/M26H - SPY 66 92745 MDL
M20/M26H - SPY 66 93018 MDL
M20/M26H - SPY 66 93030 MDL
M20/M26H - SPY 66 93045 MDL
M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 MDL
M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 MDL
SLM26L - PROFILE
SLM26L - PROFILE 1m
SLM26L - PROFILE 2m
SLM26L - PROFILE 3m
SLM26H - PROFILE
SLM26H - PROFILE 1m
SLM26H - PROFILE 2m
SLM26H - PROFILE 3m
M20/M26H - VIZIR 92708 MDL
M20/M26H - VIZIR 93008 MDL
M20/M26H - HEDRA 92708 MDL
M20/M26H - HEDRA 93008 MDL
SLM44 - PROFILE
SLM44 - PROFILE 2m
SLM44 - PROFILE 3m
SLM35R - PROFILE
SLM35R - PROFILE 1m
SLM35R - PROFILE 2m
SLM35R - PROFILE 3m
M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL
M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 MDL
M - INFORM L8 92767 MDL
M - INFORM L8 93067 MDL
M - INFORM L11 92767 MDL
M - INFORM L11 93067 MDL
M20/M26H - SPY 271 L 92730 MDL
M20/M26H - SPY 271 L 93030 MDL
M20/M26H - SPY 272 L 92730 MDL
M20/M26H - SPY 272 L 93030 MDL
M20/M26H - SPY 391 L 92720 MDL
M20/M26H - SPY 391 L 92740 MDL
M20/M26H - SPY 391 L 93020 MDL
M20/M26H - SPY 391 L 93040 MDL
SPM52 - PROFILE
M52 - SPY FOCUS MP 927 MDL
M52 - SPY FOCUS MP 930 MDL
M52 - SPY FOCUS LP 927 MDL
M52 - SPY FOCUS LP 930 MDL
M52 - SPY 391 92720 MDL
M52 - SPY 391 92740 MDL
M52 - SPY 391 93020 MDL
M52 - SPY 391 93040 MDL
M52 - SPY 52 92720 MDL
M52 - SPY 52 92745 MDL
M52 - SPY 52 93020 MDL
M52 - SPY 52 93045 MDL
M52 - SPY 52 SOFT 93020 MDL
M52 - SPY 52 SOFT 93045 MDL
M52 - SPY 66 92718 MDL
M52 - SPY 66 92730 MDL
M52 - SPY 66 92745 MDL
M52 - SPY 66 93018 MDL
M52 - SPY 66 93030 MDL
M52 - SPY 66 93045 MDL
M52 - SPY 391 L 92720 MDL
M52 - SPY 391 L 92740 MDL
M52 - SPY 391 L 93020 MDL
M52 - SPY 391 L 93040 MDL
M20/M26H - ODRON 1 92728/41 MDL
M20/M26H - ODRON 1 93028/41 MDL
M20/M26H - ODRON 2 92728/41 MDL
M20/M26H - ODRON 2 93028/41 MDL
M26L/M35R - ODRON 1 92728/41 MDL
M26L/M35R - ODRON 1 93028/41 MDL
M26L/M35R - ODRON 2 92728/41 MDL
M26L/M35R - ODRON 2 93028/41 MDL
M26L/M35R - PION 92725 MDL
M26L/M35R - PION 92737 MDL
M26L/M35R - PION 93025 MDL
M26L/M35R - PION 93037 MDL
M20/M26H - PION 92725 MDL
M20/M26H - PION 92737 MDL
M20/M26H - PION 93025 MDL
M20/M26H - PION 93037 MDL
M20/M26H - BOWIE 1 92725 MDL
M20/M26H - BOWIE 1 92737 MDL
M20/M26H - BOWIE 1 93025 MDL
M20/M26H - BOWIE 1 93037 MDL
M20/M26H - BOWIE 2 92725 MDL
M20/M26H - BOWIE 2 92737 MDL
M20/M26H - BOWIE 2 93025 MDL
M20/M26H - BOWIE 2 93037 MDL
M26L/M35R - BOWIE 1 92725 MDL
M26L/M35R - BOWIE 1 92737 MDL
M26L/M35R - BOWIE 1 93025 MDL
M26L/M35R - BOWIE 1 93037 MDL
M26L/M35R - BOWIE 2 92725 MDL
M26L/M35R - BOWIE 2 92737 MDL
M26L/M35R - BOWIE 2 93025 MDL
M26L/M35R - BOWIE 2 93037 MDL
M20 - ARTUUR SL WALLWASH 927 MDL
M20 - ARTUUR SL WALLWASH 930 MDL
M26L/M35R - MULTINOVA 30 930 MDL
M26L/M35R - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL
M26L/M35R - MULTINOVA 30 SMOKE 930 MDL
M20/M26H - MULTINOVA 30 930 MDL
M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL
M20/M26H - MULTINOVA 30 SMOKE 930 MDL
SPM20 - PROFILE 1m
SPM20 - PROFILE 2m
SPM20 - PROFILE 3m
SPM52 - PROFILE 1m
SPM52 - PROFILE 2m
SPM52 - PROFILE 3m
M52 - 1 LED 82720 MDL
M52 - 1 LED 83020 MDL
M52 - 2 LED 82720 MDL
M52 - 2 LED 83020 MDL
M52 - 1 LED D 9-SOFT MDL
M52 - 1 LED D 92733 MDL
M52 - 1 LED D 93033 MDL
M52 - 2 LED D 92733 MDL
M52 - 2 LED D 93033 MDL
M52 - 2 LED OK 82720 MDL
M52 - 2 LED OK 83020 MDL
M - LED LINE HE 1 x 12,6W MDL
M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL
M - LED LINE HE 1 x 21,6W MDL
M - LED LINE HE 1 x 25,2W MDL
M20/M26H - TWEETER 92733 MDL
M20/M26H - TWEETER 92750 MDL
M20/M26H - TWEETER 93033 MDL
M20/M26H - TWEETER 93050 MDL
M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL
M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL
M - MICROSPY 39 C 92724 MDL
M - MICROSPY 39 C 93024 MDL
M - GIBBO 927 MDL
M - GIBBO 930 MDL
M - DOT.COM M4 92714 MDL
M - DOT.COM M4 92732 MDL
M - DOT.COM M4 92751 MDL
M - DOT.COM M4 93014 MDL
M - DOT.COM M4 93032 MDL
M - DOT.COM M4 93051 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 02 927 HO MDL
M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL
M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 08 927 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 08 930 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL
M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL
M20/M26H - PUNK 39 92724 MDL
M20/M26H - PUNK 39 93024 MDL
M20/M26H - VIZIR L 92733 MDL
M20/M26H - VIZIR L 93033 MDL
M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL
M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL
eye

Przeglądaj zachwycające publikacje online.

email

Skontaktuj się z nami celem uzyskania dodatkowych informacji.

Ostatnio wyświetlane produkty

Podaj prawidłowy adres e-mail. ×

My Delta Light members get unlimited access to all downloads.

Ostatnie projekty

Powrót do góry

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)