Charakterystyka typu ALINER

Choć profil Aliner może budzić inne skojarzenia, tak naprawdę kryje w sobie wydajność i funkcjonalność – nieoświetlona część ukrywa zasilacz, podczas gdy płaszczyzna świetlna skierowana na stronę przeciwną służy do oświetlenia ogólnego. Minimalizm obejmuje cały profil, co widać też w asymetrycznej konstrukcji. Efekt „niewidocznych śrub” osiągnięto dzięki magnetycznemu zamocowaniu zaślepek po obu stronach.

ALINER podgrupy

Ostatnie projekty

Powrót do góry