Charakterystyka typu ZOOVER

Zoover udaje, że jest ciężki, jednak po zawieszeniu w pokoju prezentuje się bardzo lekko. Zaprojektowany jako płytka kopuła, Zoover ukrywa krąg światła, nadając mu inny wygląd w zależności od punktu widzenia. Gdy patrzy się na niego z boku, termoformowana powłoka ma bardzo neutralny wygląd. Dopiero po opuszczeniu punktu widzenia uwagę przykuwa coraz więcej detali, ponieważ rozproszone światło oświetla wewnętrzną fakturę. Dostępny w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach odcienia, Zoover dodaje objętości, głębi i tekstury do pomieszczenia.

ZOOVER podgrupy

Ostatnie projekty

Powrót do góry