2534 paneli solarnych zainstalowanych na dachu

Delta Light ® jest świadoma, że działalność firmywiąże się z odpowiedzialnością za ekologię, zasadę zrównoważonego rozwoju, zdrowie i traktuje te zagadnienia jako priorytetowe. Delta Light ® działa zgodnie z zasadą, żefirma - jako producentów oświetlenia - ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby chronić środowisko, w ramach swojej działalności, poprzez zarządzanie środowiskiem firmy i działanie w harmonii z dostawcami, klientami, partnerami i pracownikami.

W ostatnich kilku latach Delta Light ® pracuje w celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne swoich produktów i procesów produkcyjnych, dążąc do dalszego zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i klientów. Delta Light ® zobowiązuje się do zapewnienia, żeliczba instalacji ochrony środowiska będzie realizowanaw wielu obszarach swojej działalności. Inwestycje proekologiczne traktuje jako proces długoterminowy i ciągły. Delta Light ® wspiera aktywnie wszelkie wysiłki, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o współczesnych problemów ekologicznych.

Najważniejsze fakty dotyczące centrali
• 2534 paneli solarnych zainstalowanych na dachu
• Dostarczają 650 kW mocy, kompensując energię, zużywaną przez budynek
• Zastosowanie wyłącznie materiałów możliwych do recyklingu
• Pełna kompatybilność z dyrektywami UE w zakresie RoHS i WEEE
• W procesie produkcji nie są stosowane żadne substancje niebezpieczne
• Integracja pracowników niepełnosprawnych dzięki partnerom, będącym zakładami pracy chronionej
• Wdrożony program BHP, zmierzający do stworzenia środowiska pracy wolnego od urazów i chorób zawodowych

Powrót do góry

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)

Go to
deltalight.ca

VIEW FULL PRODUCTS AVAILABLE TO THE CANADIAN MARKET