2534 paneli solarnych zainstalowanych na dachu

Delta Light ® jest świadoma, że działalność firmywiąże się z odpowiedzialnością za ekologię, zasadę zrównoważonego rozwoju, zdrowie i traktuje te zagadnienia jako priorytetowe. Delta Light ® działa zgodnie z zasadą, żefirma - jako producentów oświetlenia - ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby chronić środowisko, w ramach swojej działalności, poprzez zarządzanie środowiskiem firmy i działanie w harmonii z dostawcami, klientami, partnerami i pracownikami.

W ostatnich kilku latach Delta Light ® pracuje w celu zminimalizowania wpływu na środowisko naturalne swoich produktów i procesów produkcyjnych, dążąc do dalszego zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i klientów. Delta Light ® zobowiązuje się do zapewnienia, żeliczba instalacji ochrony środowiska będzie realizowanaw wielu obszarach swojej działalności. Inwestycje proekologiczne traktuje jako proces długoterminowy i ciągły. Delta Light ® wspiera aktywnie wszelkie wysiłki, mające na celu rozpowszechnienie wiedzy o współczesnych problemów ekologicznych.

Najważniejsze fakty dotyczące centrali
• 2534 paneli solarnych zainstalowanych na dachu
• Dostarczają 650 kW mocy, kompensując energię, zużywaną przez budynek
• Zastosowanie wyłącznie materiałów możliwych do recyklingu
• Pełna kompatybilność z dyrektywami UE w zakresie RoHS i WEEE
• W procesie produkcji nie są stosowane żadne substancje niebezpieczne
• Integracja pracowników niepełnosprawnych dzięki partnerom, będącym zakładami pracy chronionej
• Wdrożony program BHP, zmierzający do stworzenia środowiska pracy wolnego od urazów i chorób zawodowych

Powrót do góry