Delta Light ® jest i zawsze była w czołówce nowych prac rozwojowych, a w konsekwencji zdobyła ugruntowaną pozycję wiodącego innowatora ekskluzywnych produktów w branży oświetleniowej. Niefortunną konsekwencją filozofii firmy opartej na koncentracji wzorniczej jest duża ilość wiernych kopi produktów na rynku. Takie naruszenia praw własności intelektualnej Delta Lights " jest postrzegane jako czyn nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne użytkowanie innowacyjnego wzornictwa, pozycji i sukcesów Delta Light.

Aby chronić wizerunek marki i szanować zaangażowanie i lojalność swoich klientów na całym świecie, Delta Light ® aktywnie wyszukuje i wzywa wszystkich producentów i dystrybutorów kopi produktów Delta Light ® w skali globalnej, przymuszając wszystkich przestępców do natychmiastowego zaprzestania produkcji, ofertacji, sprzedaży, wykorzystywania, promocji oraz dystrybucji takich produktów. W związku z tym, Delta Light ® opracowała rygorystyczną politykę egzekwowania wyłączności na całym świecie za pomocą wszystkich środków prawnych.

W przypadku zauważenia jakiekolwiek podróbek produktów Delta Light, prosimy o kontakt z nami na adres legal@deltalight.com

Powrót do góry