Delta Light ® jest i zawsze była w czołówce nowych prac rozwojowych, a w konsekwencji zdobyła ugruntowaną pozycję wiodącego innowatora ekskluzywnych produktów w branży oświetleniowej. Niefortunną konsekwencją filozofii firmy opartej na koncentracji wzorniczej jest duża ilość wiernych kopi produktów na rynku. Takie naruszenia praw własności intelektualnej Delta Lights " jest postrzegane jako czyn nieuczciwej konkurencji oraz bezprawne użytkowanie innowacyjnego wzornictwa, pozycji i sukcesów Delta Light.

Aby chronić wizerunek marki i szanować zaangażowanie i lojalność swoich klientów na całym świecie, Delta Light ® aktywnie wyszukuje i wzywa wszystkich producentów i dystrybutorów kopi produktów Delta Light ® w skali globalnej, przymuszając wszystkich przestępców do natychmiastowego zaprzestania produkcji, ofertacji, sprzedaży, wykorzystywania, promocji oraz dystrybucji takich produktów. W związku z tym, Delta Light ® opracowała rygorystyczną politykę egzekwowania wyłączności na całym świecie za pomocą wszystkich środków prawnych.

W przypadku zauważenia jakiekolwiek podróbek produktów Delta Light, prosimy o kontakt z nami na adres legal@deltalight.com

Powrót do góry

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)