Firma Delta Light skupia się na długookresowych relacjach z dostawcami, opartych na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i uczciwości.

W trakcie całego procesu produkcyjnego firma Delta Light wyróżnia się przestrzeganiem najbardziej rygorystycznych parametrów jakościowych w celu zapewnienia, by produkty i usługi były projektowane i wytwarzane w sposób wyprzedzający wymagania klientów. Ta misja zapewnienia wiodących w branży poziomów jakości, krótkich okresów dostaw i maksymalnej elastyczności jest możliwa dzięki starannemu i rygorystycznemu kontrolowaniu naszych dostawców.

Kliknij tutaj, aby zalogować się do portalu dostawców (tylko dla potwierdzonych dostawców)
Jeśli chcesz zostać dostawcą dla Delta Light, wyślij swoje zgłoszenie na adres purchase@deltalight.com


Link do portalu dostawców: http://vendor.deltalight.com

Powrót do góry