Profily
390 00 00
Pripnúť toto
FNL - PROFILE Manuál List špecifikácie
Koncovky
390 03 01 FNL - END CAP
Spojky
390 06 01 FNL - CORNER 180°
390 06 06 FNL - CORNER 90°
Fixačné prvky
328 18 01 SUSPENSION 7 SINGLE 1,6
328 18 06 SUSPENSION 7 SINGLE 6,0
Prúdové zdroje
203 99 55 CABLE BASE R Manuál
203 99 56 CABLE BASE S Manuál
390 98 51 FNL - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m
390 98 56 FNL - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m
390 99 51 FNL - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m
390 99 56 FNL - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m
LED moduly
390 61 22 L FNL - MINISPY 2 LEFT WW LDT IES súbor List špecifikácie
390 61 22 R FNL - MINISPY 2 RIGHT WW LDT IES súbor List špecifikácie
390 61 32 AL FNL - MINISPY 3 ASYMMETRIC LEFT WW LDT IES súbor List špecifikácie
390 61 32 AR FNL - MINISPY 3 ASYMMETRIC RIGHT WW LDT IES súbor List špecifikácie
390 61 811 922 FNL - 1 TWEETER 92733 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 811 923 FNL - 1 TWEETER 92750 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 811 932 FNL - 1 TWEETER 93033 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 811 933 FNL - 1 TWEETER 93050 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 812 922 FNL - 2 TWEETER 92733 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 812 923 FNL - 2 TWEETER 92750 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 812 932 FNL - 2 TWEETER 93033 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
390 61 812 933 FNL - 2 TWEETER 93050 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
Lineárne led moduly down
390 611 22 L E FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W LEFT LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 22 L ED1 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W LEFT DIM1 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 22 L ED2 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W LEFT DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 22 R E FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W RIGHT LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 22 R ED1 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W RIGHT DIM1 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 22 R ED2 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 15W RIGHT DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 L E FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W LEFT LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 L ED1 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W LEFT DIM1 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 L ED2 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W LEFT DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 R E FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W RIGHT LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 R ED1 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W RIGHT DIM1 LDT IES súbor List špecifikácie
390 611 42 R ED2 FNL - LED ARRAY DOWN FINN 2 x 30W RIGHT DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
Lineárne led moduly up
390 620 22 E FNL - LED ARRAY 1 x 20W UP LDT IES súbor List špecifikácie
390 620 42 E FNL - LED ARRAY 1 x 40W UP LDT IES súbor List špecifikácie
390 620 62 E FNL - LED ARRAY 1 x 60W UP LDT IES súbor List špecifikácie

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)