Profily
399 03 00
Pripnúť toto
MIC60 - PROFILE Manuál List špecifikácie
Koncovky
399 03 03 01 MIC60 - END CAP
Spojky
399 06 01 MIC40/60 - CORNER 180°
399 06 06 MIC40/60 - CORNER 90°
Fixačné prvky
399 03 14 01 MIC60 - INSIDE CLIP
Lineárne led moduly down
399 610 12 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 12W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 12 ED1 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 12 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 18 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 18W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 18 ED1 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 18 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 24 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 24W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 24 ED1 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 24 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 30 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 30W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 30 ED1 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 30 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 36 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 36W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 36 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 48 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 48W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 610 48 ED2 MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 06 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 09 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 12 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 15 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 18 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
399 613 24 E MIC40/60 - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
Reflektory
399 01 02 05 SBL HE MIC40/60 - PC SBL PROFILE HE
399 01 02 08 SBL MIC40/60 - PC SBL PROFILE - ROLL 8M
399 01 02 15 SBL MIC40/60 - PC SBL PROFILE - ROLL 15M

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok