Profily
27011 0050
Pripnúť toto
SL19 - PROFILE 2m Manuál List špecifikácie
27011 0060
Pripnúť toto
SL19 - PROFILE 3m Manuál List špecifikácie
Koncovky
27011 0310 SL19 - END CAP SET
Spojky
27011 0630 SL19 - CORNER 90°
27011 0670 SL19 - CORNER V90°
Prúdové zdroje
27011 0910 SL19 - SUPPLY 48V
27011 9910 SPL14 - CONNECTOR 48V - 180°
27011 9920 SL19 - CONNECTOR 48V - 90°
27011 9930 SL19 - CONNECTOR 48V - V90°
LED Napájanie
21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W
21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Manuál
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Manuál
SMART 48
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Manuál
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Manuál
LED moduly
27020 9220 SL19 - UHO 92730 MDL Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27020 9320 SL19 - UHO 93030 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27021 9225 SL19 - UHO 92730 DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27021 9325 SL19 - UHO 93030 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27022 9220 SL19 - SPY 27 92730 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27022 9320 SL19 - SPY 27 93030 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27023 9225 SL19 - SPY 27 92730 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27023 9325 SL19 - SPY 27 93030 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27024 9220 SL19 - SPY 39 92720 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27024 9230 SL19 - SPY 39 92740 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27024 9320 SL19 - SPY 39 93020 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27024 9330 SL19 - SPY 39 93040 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27025 9225 SL19 - SPY 39 92720 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27025 9235 SL19 - SPY 39 92740 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27025 9325 SL19 - SPY 39 93020 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27025 9335 SL19 - SPY 39 93040 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27028 9220 SL19 - UHO L 92730 MDL Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27028 9320 SL19 - UHO L 93030 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27029 9225 SL19 - UHO L 92730 DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27029 9325 SL19 - UHO L 93030 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27030 9220 SL19 - SPY 27 L 92730 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27030 9320 SL19 - SPY 27 L 93030 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27031 9225 SL19 - SPY 27 L 92730 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27031 9325 SL19 - SPY 27 L 93030 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27032 9220 SL19 - SPY 39 L 92720 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27032 9230 SL19 - SPY 39 L 92740 MDL Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27032 9320 SL19 - SPY 39 L 93020 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27032 9330 SL19 - SPY 39 L 93040 MDL Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27033 9225 SL19 - SPY 39 L 92720 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27033 9235 SL19 - SPY 39 L 92740 DIM5 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27033 9325 SL19 - SPY 39 L 93020 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
27033 9335 SL19 - SPY 39 L 93040 DIM5 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál List špecifikácie

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)