Profily
372 29 00
Pripnúť toto
SPL29 - PROFILE Manuál List špecifikácie
Koncovky
372 29 03 01 SPL29 - END CAP
Spojky
372 29 06 01 SPL29 - CORNER 180°
372 29 06 06 SPL29 - CORNER 90°
Fixačné prvky
372 29 14 01 SPL29 - CLIP
LED Napájanie
372 29 24 60 SPL29 - LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W
372 29 24 60 ED1 SPL29 - LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1
LED moduly
372 29 271 923 SPL29 - MIDISPY 92740 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
372 29 271 933 SPL29 - MIDISPY 93040 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
372 29 272 822 SPL29 - MIDISPY 82720 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
372 29 272 832 SPL29 - MIDISPY 83020 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
372 29 61 42 SPL29 - 4 LED WW LDT IES súbor List špecifikácie
Lineárne led moduly down
372 29 26 062 SPL29 - LED LINE 1 x 9W-90 LDT IES súbor List špecifikácie
372 29 26 092 SPL29 - LED LINE 1 x 14W-90 LDT IES súbor List špecifikácie
372 29 26 122 SPL29 - LED LINE 1 x 18W-90 LDT IES súbor List špecifikácie
372 29 26 152 SPL29 - LED LINE 1 x 23W-90 LDT IES súbor List špecifikácie

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)