Profily
23301 0000
Pripnúť toto
SPM20 - PROFILE Manuál List špecifikácie
420 20 10 00
Pripnúť toto
SPM20 - PROFILE 1m Manuál List špecifikácie
420 20 20 00
Pripnúť toto
SPM20 - PROFILE 2m Manuál List špecifikácie
420 20 30 00
Pripnúť toto
SPM20 - PROFILE 3m Manuál List špecifikácie
Koncovky
420 20 03 01 SPM20 - END CAP
Spojky
23301 0690 SPM20 - CORNER SET R 90°
420 06 01 SPM - CORNER 180°
420 20 06 06 SPM20 - CORNER SET 90°
420 20 06 17 SPM20 - CORNER SET V90°
Fixačné prvky
420 20 14 01 SPM20 - FIXATION SET
Prúdové zdroje
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Manuál
420 99 01 SPM - CONNECTOR 48V - 180° Manuál
420 99 02 SPM - CONNECTOR 48V - 0-180° Manuál
420 99 03 SPM - SUPPLY 48V Manuál
LED Napájanie
300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Manuál
300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W Manuál
300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Manuál
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Manuál
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Manuál
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Manuál
LED moduly
23332 9200 M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23332 9300 M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23333 9215 M20/M26H - MICROSPY 271 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23333 9315 M20/M26H - MICROSPY 271 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23334 9215 M20/M26H - MICROSPY 272 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23334 9315 M20/M26H - MICROSPY 272 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23335 9215 M20/M26H - MICROSPY 391 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23335 9315 M20/M26H - MICROSPY 391 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23336 9215 M20/M26H - MICROSPY 392 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23336 9315 M20/M26H - MICROSPY 392 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23337 9235 M20/M26H - MIDISPY 92740 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23337 9335 M20/M26H - MIDISPY 93040 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23338 8225 M20/M26H - MIDISPY 82720 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23338 8325 M20/M26H - MIDISPY 83020 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23339 9025 M20/M26H - SPY 9-SOFT DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23340 9215 M20/M26H - SPY HP 92733 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23340 9315 M20/M26H - SPY HP 93033 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23341 9215 M20/M26H - SPY 92718 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23341 9225 M20/M26H - SPY 92733 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23341 9315 M20/M26H - SPY 93018 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23341 9325 M20/M26H - SPY 93033 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23351 9225 M20/M26H - TWEETER 92733 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23351 9235 M20/M26H - TWEETER 92750 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23351 9325 M20/M26H - TWEETER 93033 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23351 9335 M20/M26H - TWEETER 93050 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23352 9205 M20/M26H - TWEETER BL 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23352 9305 M20/M26H - TWEETER BL 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23353 9215 M - MICROSPY 39 C 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23353 9315 M - MICROSPY 39 C 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23354 9205 M - GIBBO 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23354 9305 M - GIBBO 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9215 M - DOT.COM M4 92714 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9225 M - DOT.COM M4 92732 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9235 M - DOT.COM M4 92751 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9315 M - DOT.COM M4 93014 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9325 M - DOT.COM M4 93032 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23355 9335 M - DOT.COM M4 93051 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23362 9225 M20/M26H - VIZIR L 92733 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23362 9325 M20/M26H - VIZIR L 93033 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23363 8215 M20/M26H - HEDRA 82715 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23363 8315 M20/M26H - HEDRA 83015 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23364 9225 M20/M26H - HEDRA L 92733 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23364 9325 M20/M26H - HEDRA L 93033 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23371 8215 M20/M26H - VIZIR 82715 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23371 8315 M20/M26H - VIZIR 83015 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23372 9215 M20/M26H - PUNK 39 92724 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23372 9315 M20/M26H - PUNK 39 93024 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23373 9205 M20/M26H - SPY FOCUS MP 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23373 9305 M20/M26H - SPY FOCUS MP 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23378 9200 M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23378 9300 M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23379 9205 M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23379 9305 M20/M26H - SPY FOCUS LP 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24714 8220 M20/M26H - JAZZY 82720 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24714 8320 M20/M26H - JAZZY 83020 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24715 9230 M20/M26H - JAZZY LP 92740 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24715 9330 M20/M26H - JAZZY LP 93040 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24716 8225 M20/M26H - JAZZY 82720 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24716 8325 M20/M26H - JAZZY 83020 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24717 9235 M20/M26H - JAZZY LP 92740 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
24717 9335 M20/M26H - JAZZY LP 93040 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 112 811 921 MDL M20/M26H - MICROSPY 271 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 112 811 931 MDL M20/M26H - MICROSPY 271 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 112 812 921 MDL M20/M26H - MICROSPY 272 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 112 812 931 MDL M20/M26H - MICROSPY 272 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 122 811 921 MDL M20/M26H - MICROSPY 391 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 122 811 931 MDL M20/M26H - MICROSPY 391 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 122 812 921 MDL M20/M26H - MICROSPY 392 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 122 812 931 MDL M20/M26H - MICROSPY 392 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 132 271 923 MDL M20/M26H - MIDISPY 92740 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 132 271 933 MDL M20/M26H - MIDISPY 93040 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 132 272 822 MDL M20/M26H - MIDISPY 82720 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 132 272 832 MDL M20/M26H - MIDISPY 83020 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 1902 MDL M20/M26H - SPY 9-SOFT MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 21 921 MDL M20/M26H - SPY HP 92733 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 21 931 MDL M20/M26H - SPY HP 93033 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 811 921 MDL M20/M26H - SPY 92718 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 811 922 MDL M20/M26H - SPY 92733 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 811 931 MDL M20/M26H - SPY 93018 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 142 811 932 MDL M20/M26H - SPY 93033 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 512 811 922 MDL M20/M26H - TWEETER 92733 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 512 811 923 MDL M20/M26H - TWEETER 92750 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 512 811 932 MDL M20/M26H - TWEETER 93033 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 512 811 933 MDL M20/M26H - TWEETER 93050 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 522 811 920 MDL M20/M26H - TWEETER BL 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 522 811 930 MDL M20/M26H - TWEETER BL 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 612 811 921 MDL M - MICROSPY 39 C 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 612 811 931 MDL M - MICROSPY 39 C 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 622 811 920 MDL M - GIBBO 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 622 811 930 MDL M - GIBBO 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 921 MDL M - DOT.COM M4 92714 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 922 MDL M - DOT.COM M4 92732 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 923 MDL M - DOT.COM M4 92751 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 931 MDL M - DOT.COM M4 93014 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 932 MDL M - DOT.COM M4 93032 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 612 04 933 MDL M - DOT.COM M4 93051 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
471 151 811 921 MDL M20/M26H - PUNK 39 92724 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
471 151 811 931 MDL M20/M26H - PUNK 39 93024 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 151 821 MDL M20/M26H - VIZIR 82715 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 151 831 MDL M20/M26H - VIZIR 83015 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 152 811 922 MDL M20/M26H - VIZIR L 92733 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 152 811 932 MDL M20/M26H - VIZIR L 93033 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 251 821 MDL M20/M26H - HEDRA 82715 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 251 831 MDL M20/M26H - HEDRA 83015 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 252 811 922 MDL M20/M26H - HEDRA L 92733 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
473 252 811 932 MDL M20/M26H - HEDRA L 93033 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
Lineárne led moduly down
23347 0005 M - LED LINE HE 1 x 12,6W DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23348 0005 M - LED LINE HE 1 x 18,4W DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23349 0005 M - LED LINE HE 1 x 21,6W DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23350 0005 M - LED LINE HE 1 x 25,2W DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23367 9205 M - DOT.COM WALLWASH 02 927 HO DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23367 9305 M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23368 9205 M - DOT.COM WALLWASH 06 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23368 9305 M - DOT.COM WALLWASH 06 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23369 9205 M - DOT.COM WALLWASH 08 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23369 9305 M - DOT.COM WALLWASH 08 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23370 9205 M - DOT.COM WALLWASH 12 927 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
23370 9305 M - DOT.COM WALLWASH 12 930 DIM5 LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 313 06 93 MDL M - LED LINE HE 1 x 12,6W MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 313 08 93 MDL M - LED LINE HE 1 x 18,4W MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 313 10 93 MDL M - LED LINE HE 1 x 21,6W MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
421 313 12 93 MDL M - LED LINE HE 1 x 25,2W MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 02 92 MDL M - DOT.COM WALLWASH 02 927 HO MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 02 93 MDL M - DOT.COM WALLWASH 02 930 HO MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 06 92 MDL M - DOT.COM WALLWASH 06 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 06 93 MDL M - DOT.COM WALLWASH 06 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 08 92 MDL M - DOT.COM WALLWASH 08 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 08 93 MDL M - DOT.COM WALLWASH 08 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 12 92 MDL M - DOT.COM WALLWASH 12 927 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
424 642 12 93 MDL M - DOT.COM WALLWASH 12 930 MDL LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
Špeciálne komponenty
200 12 01 TRACK 3F DIM CUTTING TOOL
21032 0040 M - WIRELESS PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR Manuál

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)