Profily
389 01 00 00
Pripnúť toto
SRL 70S - PROFILE Manuál List špecifikácie
Koncovky
389 01 03 01 SRL 70S - END CAP
Spojky
389 01 06 01 SRL 70 - CORNER 180°
389 01 06 06 SRL 70 - CORNER 90°
Fixačné prvky
377 20 21 SUSPENSION 20 SINGLE 1,6
377 20 26 SUSPENSION 20 SINGLE 6,0
Prúdové zdroje
203 99 55 CABLE BASE R Manuál
203 99 56 CABLE BASE S Manuál
377 98 51 HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 1,6m
377 98 56 HDL75 - CURRENT SUPPLY 3 x 0,75mm² 6,0m
377 99 51 HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 1,6m
377 99 56 HDL75 - CURRENT SUPPLY 5 x 0,75mm² 6,0m
LED moduly
389 611 923 SRL - 1 LED 92740 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
389 611 933 SRL - 1 LED 93040 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
389 612 923 SRL - 2 LED 92740 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
389 612 933 SRL - 2 LED 93040 Energy Class: F LDT IES súbor Manuál List špecifikácie
Moduly systému JACK / M10
18696 9220 SPY 52 M10 92720 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál
18696 9230 SPY 52 M10 92745 Energy Class: E LDT IES súbor Manuál
18696 9320 SPY 52 M10 93020 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál
18696 9330 SPY 52 M10 93045 Energy Class: D LDT IES súbor Manuál
389 90 01 SRL - M10 MIDISPY / SPY 1
389 90 01 ED1 SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM1
389 90 01 ED5 SRL - M10 MIDISPY / SPY 1 DIM5
389 90 02 SRL - M10 MIDISPY / SPY 2
389 90 02 ED1 SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM1
389 90 02 ED5 SRL - M10 MIDISPY / SPY 2 DIM5
Lineárne led moduly down
389 610 12 E SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 12 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 12 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 18 E SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 18 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 18 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 212 E SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 212 ED1 SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 212 ED2 SRL - LED ARRAY 2 x 12W CORNER DOWN DIM2 LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 24 E SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 24 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 24 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 26 18 ED5 SRL - LED ARRAY 1 x 21W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 26 24 ED5 SRL - LED ARRAY 1 x 28W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 26 30 ED5 SRL - LED ARRAY 1 x 35W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 26 36 ED5 SRL - LED ARRAY 1 x 42W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 26 48 ED5 SRL - LED ARRAY 1 x 56W DOWN TUNABLE WHITE DIM5 Energy Class: F LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 30 E SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 30 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 30 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 30W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 36 E SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 36 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 36 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 36W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 48 E SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 48 ED1 SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 610 48 ED2 SRL - LED ARRAY 1 x 48W DOWN DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 06 E SRL - LED ARRAY 1 x 06W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 09 E SRL - LED ARRAY 1 x 09W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 12 E SRL - LED ARRAY 1 x 12W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 15 E SRL - LED ARRAY 1 x 15W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 18 E SRL - LED ARRAY 1 x 18W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 206 E SRL - LED ARRAY 2 x 06W CORNER DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 613 24 E SRL - LED ARRAY 1 x 24W DOWN HE Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
Lineárne led moduly up
389 01 620 12 E SRL 70S - LED ARRAY 1 x 12W UP Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 01 620 12 ED1 SRL 70S - LED ARRAY 1 x 12W UP DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 01 620 12 ED2 SRL 70S - LED ARRAY 1 x 12W UP DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 01 620 24 E SRL 70S - LED ARRAY 1 x 24W UP Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 01 620 24 ED1 SRL 70S - LED ARRAY 1 x 24W UP DIM1 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
389 01 620 24 ED2 SRL 70S - LED ARRAY 1 x 24W UP DIM2 Energy Class: C LDT IES súbor List špecifikácie
Reflektory
389 02 05 SBL SRL - PC SBL PROFILE
389 02 06 PR SRL - PC PRISMATIC PROFILE
Špeciálne komponenty
300 90 019 INFRARED PROGRAMMING UNIT FOR AMBIANT LIGHT & MOTION SENSOR Manuál
389 92 00 ED2 SRL - AMBIENT LIGHT & MOTION SENSOR DIM2 Manuál

Naposledy zobrazené produkty

Nové projekty

Späť na začiatok