2534 solárnych panelov

Delta Light® si uvedomuje, že jej obchodné aktivity sú spojené so zodpovednosťou za ekologické povedomie, zdravie i udržateľnosť a zaoberá sa týmito otázkami ako prioritou. Delta Light® funguje v súlade s princípom, že spoločnosť – ako výrobca osvetlenia – má povinnosť vynaložiť najvyššie úsilie na zachovanie životného prostredia v kontexte svojho podnikania prostredníctvom environmentálneho manažmentu a prácou v súlade s dodávateľmi, zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

Počas posledných pár rokov pracuje Delta Light® na znížení vplyvov jej výrobkov a výrobných procesov na životné prostredie s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť prevádzok spoločnosti a jej zákazníkov. Delta Light® sa zaväzuje zabezpečiť, že do jednotlivých oblastí prevádzky implementuje množstvo opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré sú považované za dlhodobú investíciu a pokračujúci proces. Delta Light® tiež aktívne podporuje akékoľvek úsilie, ktoré má za cieľ šíriť povedomie o ekologických otázkach dneška.

Hlavné fakty o ústredí
• 2534 solárnych panelov
•  Dodávajú 650 kWp a vykryje našu vlastnú spotrebu
• Používajú sa len recyklovateľné komponenty
• Plný súlad so smernicami EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických vybaveniach a o odpade z elektrických a elektronických zariadení
• V procese výroby sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky
• Integrácia zdravotne postihnutých zamestnancov prostredníctvom partnerov zabezpečujúcich chránené dielne
• Zavedený program BOZP, snaha o pracovné prostredie bez úrazov a chorôb

Späť na začiatok