2534 solárnych panelov

Delta Light® si uvedomuje, že jej obchodné aktivity sú spojené so zodpovednosťou za ekologické povedomie, zdravie i udržateľnosť a zaoberá sa týmito otázkami ako prioritou. Delta Light® funguje v súlade s princípom, že spoločnosť – ako výrobca osvetlenia – má povinnosť vynaložiť najvyššie úsilie na zachovanie životného prostredia v kontexte svojho podnikania prostredníctvom environmentálneho manažmentu a prácou v súlade s dodávateľmi, zákazníkmi, partnermi a zamestnancami.

Počas posledných pár rokov pracuje Delta Light® na znížení vplyvov jej výrobkov a výrobných procesov na životné prostredie s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť prevádzok spoločnosti a jej zákazníkov. Delta Light® sa zaväzuje zabezpečiť, že do jednotlivých oblastí prevádzky implementuje množstvo opatrení na ochranu životného prostredia, ktoré sú považované za dlhodobú investíciu a pokračujúci proces. Delta Light® tiež aktívne podporuje akékoľvek úsilie, ktoré má za cieľ šíriť povedomie o ekologických otázkach dneška.

Hlavné fakty o ústredí
• 2534 solárnych panelov
•  Dodávajú 650 kWp a vykryje našu vlastnú spotrebu
• Používajú sa len recyklovateľné komponenty
• Plný súlad so smernicami EÚ o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických vybaveniach a o odpade z elektrických a elektronických zariadení
• V procese výroby sa nepoužívajú žiadne nebezpečné látky
• Integrácia zdravotne postihnutých zamestnancov prostredníctvom partnerov zabezpečujúcich chránené dielne
• Zavedený program BOZP, snaha o pracovné prostredie bez úrazov a chorôb

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)

Go to
deltalight.ca

VIEW FULL PRODUCTS AVAILABLE TO THE CANADIAN MARKET