• 01
  • 02
  • 03
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8


Delta Light® v súčasnosti zamestnáva 250 zamestnancov v centrále v meste  Wevelgem (Belgicko). Okrem kancelárskych a výrobných priestorov, architektonické sídlo v Belgicku záhŕňa aj sklady, laboratória pre interné testovanie a certifikáciu, priestranný showroom a školiace stredisko The House of Light®. Ústredie spoločnosti Delta Light slúži ako centrum inšpirácie a vzdelávania, k návštevám partnerov, architektov, dizajnérov osvetlenia, inžinierov, montérov i koncových užívateľov z celého sveta.

Spoločnosť Delta Light sa presťahovala do súčasných priestorov, architektonicky atraktívnej budovy v roku 2005. Poloha bola vybraná zo strategického hľadiska na križovatke dvoch diaľnic:  Kortrijk-Bruges a Kortrijk-Ypres, iba dve hodiny od Londýna, Paríža a Amsterdamu. Komplex je vidieť z diaľnice Kortrijk-Bruges, čo bola jedna zo skutočností braná do úvahy pri navrhovaní náčrtov architektonického konceptu sídla.

Dizajn zrealizovali belgickí architekti  Govaert a Vanhoutte, ktorí sídlia v Bruges a sú povestní svojou umeleckou víziou a autentickými návrhmi. Počiatočný podnet na postavenie novej budovy prišiel v novembri 2003. Proces výstavby trval približne 15 mesiacov a ukončil sa veľkým slávnostným otvorením v októbri 2006.

Vzhľadom na to, že osvetlenie je veľmi úzko späté s priestorom, architektúrou a dizajnom – a tiež potrebuje dýchať umeleckou stránkou – museli byť v návrhu zohľadnené všetky tieto faktory, avšak štýlovo a dômyselne. Výsledkom je ohromná čierna škatuľa, majstrovsky štruktúrované centrum dokonalosti, kreativity a efektívnosti. 

Pri navrhovaní podlažia s kanceláriami, ktoré malo za cieľ vytvoriť príjemnú pracovnú atmosféru, boli kľúčovými hodnotami svetlo, pohľad, priestor a transparentnosť. Celé podlažie obkolesujú veľké okná od zeme až po strop a zaisťujú tak maximálny prísun prirodzeného svetla. Navyše, príjemné vnútorné nádvorie v strede budovy ďalej rozširuje vonkajšie svetlo ku všetkým pracovným stolom, čo prináša ešte viac energie a vitality a pridáva tímu každý deň na nálade.

Vo februári 2014 spoločnosť Delta Light zverejnila svoje ambiciózne plány na rozšírenie ústredia firmy. Tento významný investičný projekt ďalej zdôrazní medzinárodný rozvoj spoločnosti Delta Light, jej ambície a belgický pôvod. V novej budove bude najmodernejšie automatizované logistické stredisko, ktoré zlepší pohyb výrobkov a kontrolu procesov. Tým sa v existujúcich priestoroch uvoľní rozsiahla plocha na rozšírenie oddelenia výskumu a vývoja, laboratória a výrobnej jednotky. Predpokladá sa, že nové pracovisko bude pripravené v polovici roka 2015.

Späť na začiatok