• Inhouse 1
  • Inhouse 2
  • Inhouse 3
  • Inhouse 4

 

Od samého počiatku sa spoločnosť Delta Light®  riadi dizajnom a technológiami. Letmý pohľad na sortiment výrobkov okamžite odhalí, že inovácia je hlavným stimulom rozvoja. Na základe nadšenia pre osvetlenie a dizajn, rozsiahleho prieskumu trhu a trendov a znalostí vývoja sa belgickému dizajnovému týmu Delta Light podarilo v priebehu rokov vytvoriť radu nadčasových, elegantných svietidiel, často aj takých, ktoré spôsobujú zmeny v tomto odvetví.

Dizajn a vývoj nových kolekcií sa inšpirujú trendmi v architektúre, ovplyvňujú ich pokroky v technológii a vychádzajú z požiadaviek trhu. Dizajn a konštrukcia každého nového výrobku udržuje rovnováhu medzi tvarom, materiálom, funkcionalitou, flexibilitou a technológiu so zámerom vytvoriť pridanú hodnotu pre všetkých zainteresovaných na predaji, špecifikácii, montáži i využívaní svetla. 

Kreatívny prístup spoločnosti potvrdil aj názor viacerých odborných porôt, dôkazom čoho sú získané prestížne ocenenia, medzi inými: Red Dot Award, iF Design Awards, Good Design Award a mnohé ďalšie. 

Interný tím pre výskum a vývoj v spoločnosti Delta Light navrhuje takmer všetky produkty. Delta Light spája svoje sily s externými dizajnérmi iba príležitostne. Najnovším príkladom je model Metronome, ktorý navrhol belgický módny dizajnér Tim Van Steenbergen.

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)