• Inhouse 1
  • Inhouse 2
  • Inhouse 3
  • Inhouse 4

 

Od samého počiatku sa spoločnosť Delta Light®  riadi dizajnom a technológiami. Letmý pohľad na sortiment výrobkov okamžite odhalí, že inovácia je hlavným stimulom rozvoja. Na základe nadšenia pre osvetlenie a dizajn, rozsiahleho prieskumu trhu a trendov a znalostí vývoja sa belgickému dizajnovému týmu Delta Light podarilo v priebehu rokov vytvoriť radu nadčasových, elegantných svietidiel, často aj takých, ktoré spôsobujú zmeny v tomto odvetví.

Dizajn a vývoj nových kolekcií sa inšpirujú trendmi v architektúre, ovplyvňujú ich pokroky v technológii a vychádzajú z požiadaviek trhu. Dizajn a konštrukcia každého nového výrobku udržuje rovnováhu medzi tvarom, materiálom, funkcionalitou, flexibilitou a technológiu so zámerom vytvoriť pridanú hodnotu pre všetkých zainteresovaných na predaji, špecifikácii, montáži i využívaní svetla. 

Kreatívny prístup spoločnosti potvrdil aj názor viacerých odborných porôt, dôkazom čoho sú získané prestížne ocenenia, medzi inými: Red Dot Award, iF Design Awards, Good Design Award a mnohé ďalšie. 

Interný tím pre výskum a vývoj v spoločnosti Delta Light navrhuje takmer všetky produkty. Delta Light spája svoje sily s externými dizajnérmi iba príležitostne. Najnovším príkladom je model Metronome, ktorý navrhol belgický módny dizajnér Tim Van Steenbergen.

Späť na začiatok