• slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4


Kolekcia značky Delta Light sa rokmi rozrástla na viac ako 4 000 produktových referencií, počínajúc  profilmi vyrábanými na zákazku až po širokú škálu zápustných a povrchovo montovaných pútavých bodových svietidiel, rafinovaných nástenných svietidiel a početné riešenia exteriérového osvetlenia. Celý proces vývoja a výroby tohto sortimentu sa riadi interne v ústredí spoločnosti Delta Light.

Všetko – počínajúc návrhom až po inžinierske vyhotovenie a odskúšanie prototypu, celú výrobu, balenie a skladovanie – sa realizuje v belgickom ústredí spoločnosti Delta Light. Inovačné krédo spoločnosti sa netýka len dizajnu výrobkov, ale uplatňuje sa aj vo výrobe. Nedávno boli zavedené nové systémy skladového riadenia a automatizačné procesy, ktoré vylepšili efektívnosť a kvalitu a umožnili firme dosahovať parametre špičkovej kvality v odvetví, maximálnu pružnosť a krátke dodacie doby.

Bruselské ústredie disponuje plnohodnotným strojovým parkom na výrobu akéhokoľvek zákazkového profilu. Na uspokojenie všetkých globálnych dopytov na výrobu profilov sa používajú obrábacie stroje CNC a 2D/3D frézovacie stroje. Všetci zamestnanci absolvujú náročné školenia zaručujúce dosiahnutie najlepších štandardov spracovania.

Ústředí v Belgii disponuje plně vybavených strojovým parkem pro veškerou výrobu zakázkových profilů. K zajištění všech globálních požadavků na výrobu profilů se užívají CNC pily a 2D/3D frézy. Všichni zaměstnanci procházejí školením, které zaručuje jejich vynikající řemeslnou kvalitu.

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)