• slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4


Kolekcia značky Delta Light sa rokmi rozrástla na viac ako 4 000 produktových referencií, počínajúc  profilmi vyrábanými na zákazku až po širokú škálu zápustných a povrchovo montovaných pútavých bodových svietidiel, rafinovaných nástenných svietidiel a početné riešenia exteriérového osvetlenia. Celý proces vývoja a výroby tohto sortimentu sa riadi interne v ústredí spoločnosti Delta Light.

Všetko – počínajúc návrhom až po inžinierske vyhotovenie a odskúšanie prototypu, celú výrobu, balenie a skladovanie – sa realizuje v belgickom ústredí spoločnosti Delta Light. Inovačné krédo spoločnosti sa netýka len dizajnu výrobkov, ale uplatňuje sa aj vo výrobe. Nedávno boli zavedené nové systémy skladového riadenia a automatizačné procesy, ktoré vylepšili efektívnosť a kvalitu a umožnili firme dosahovať parametre špičkovej kvality v odvetví, maximálnu pružnosť a krátke dodacie doby.

Bruselské ústredie disponuje plnohodnotným strojovým parkom na výrobu akéhokoľvek zákazkového profilu. Na uspokojenie všetkých globálnych dopytov na výrobu profilov sa používajú obrábacie stroje CNC a 2D/3D frézovacie stroje. Všetci zamestnanci absolvujú náročné školenia zaručujúce dosiahnutie najlepších štandardov spracovania.

Ústředí v Belgii disponuje plně vybavených strojovým parkem pro veškerou výrobu zakázkových profilů. K zajištění všech globálních požadavků na výrobu profilů se užívají CNC pily a 2D/3D frézy. Všichni zaměstnanci procházejí školením, které zaručuje jejich vynikající řemeslnou kvalitu.

Späť na začiatok