Delta Light® vždy stála na čele nového vývoja a následne si získala stabilnú pozíciu vedúceho inovátora exkluzívnych výrobkov v oblasti osvetlenia. Nepriamym dôsledkom filozofie spoločnosti zameranej na dizajn je vysoký počet lacných kópií, ktoré sú na trhu dostupné. Takéto porušenie práv duševného vlastníctva spoločnosti Delta Light je považované za čin nekalej súťaže a neoprávnené zasahovanie do inovatívneho dizajnu spoločnosti Delta Light a jeho úspechu.

Aby Delta Light®  ochránila image značky a ctila si záväzky a lojalitu svojej celosvetovej klientely, aktívne stíha a predvoláva všetkých výrobcov a distribútorov kópií výrobkov Delta Light® v celosvetovom meradle, domáha sa, aby porušovatelia okamžite prestali s výrobou, ponukou, obchodom, používaním, propagáciou, distribúciou a predajom výrobku. V tomto ohľade Delta Light® zaviedla prísnu politiku na vymáhanie exkluzivity svojich dizajnov všetkými legálnymi prostriedkami.

Ak ste si všimli nejaké kópie výrobkov značky Delta Light, kontaktujte nás na adrese legal@deltalight.com.

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)

Go to
deltalight.ca

VIEW FULL PRODUCTS AVAILABLE TO THE CANADIAN MARKET