• R&D 1
  • R&D 2
  • R&D 3

 

Oddelenie výskumu a vývoja, ktoré riadi zakladateľ a dizajnér Paul Ameloot, sa pýši tým najlepším spomedzi vysoko kvalifikovaných technikov a dizajnérov.

Dôležitou črtou kreatívneho procesu spoločnosti Delta Light je používanie najmodernejších techník vývoja. Intenzívne využívanie 3D tlače, skoré štádium FMEA (Failure Mode and Effect analysis = Analýza možných chýb a ich následkov), goniofotometria a interne riadené testovanie výroby (SMT = supervised manufacturer testing) majú za následok rýchly, efektívny proces vývoja, ktorý uprednostňuje prevenciu chýb pred ich odhaľovaním. Ako taký je základným atribútom filozofie rýchleho prenosu nápadov spoločnosti na trh.

V celom výrobnom procese sa spoločnosť Delta Light od ostatných odlišuje uplatňovaním najprísnejších parametrov kvality, aby zaistila, že výrobky a služby sú navrhnuté a vyrobené tak, aby prekračovali požiadavky zákazníkov. Každý krok vo výrobnom postupe má rutinný proces kontroly, ktorý pokrýva oboje, kvalitu výrobku i testovanie. Každý výrobok, ktorý opúšťa spoločnosť Delta Light, prešiel dôkladnou kontrolou a testovaním, čo zabezpečuje minimálnu chybovosť a maximálnu efektívnosť.

Testovanie kvality a bezpečnosti výrobkov v súlade s medzinárodnými normami IEC sa uskutočňuje v akreditovanom Laboratóriu Delta Light, ktoré naša spoločnosť vlastní. Úzka spolupráca s certifikačným partnerom SGS-CEBEC zaisťuje certifikácie CE, ENEC a CB pre Európu a členské krajiny IEC (http://members.iecee.org/). Laboratórium poskytuje tiež testovanie výrobkov pre juhoamerický trh vďaka tomu, že je certifikované ako laboratórium úrovne 4 pre INTERTEK. Toto nám umožňuje pre naše výrobky jednoducho získať označenie cETLus.

Späť na začiatok

Hi there!

We noticed you may be located in the U.S.

Would you like to...

Go to
deltalight.us

View full products available to the us market

Go to
deltalight.com

View full catalogue (all products are not listed for the us market)

Go to
deltalight.ca

VIEW FULL PRODUCTS AVAILABLE TO THE CANADIAN MARKET