Spoločnosť Delta Light kladie dôraz na vytváranie dlhodobých vzťahov so svojimi dodávateľmi, postavenými na vzájomnej dôvere, vernosti a čestnosti.

Spoločnosť Delta Light sa v rámci celého výrobného procesu vyznačuje dodržiavaním najprísnejších parametrov kvality, aby výrobky a služby boli navrhnuté a vyrobené tak, aby prekonali očakávania zákazníka. Neustálu snahu o naplnenie poslania dosahovať úroveň špičkovej kvality v odvetví, krátke dodacie doby a maximálnu pružnosť umožňuje dôsledný a náročný výber dodávateľov.

Kliknutím sem sa môžete prihlásiť na portál dodávateľov (len potvrdení dodávatelia).
Ak sa chcete stať dodávateľom spoločnosti Delta Light, pošlite žiadosť na adresu purchase@deltalight.com.

Späť na začiatok